Rouw | Verlies

Rouw & verlies

Iedereen krijgt tijdens het leven te maken met verlies. Verlies hoeft niet alleen de dood van een naaste of geliefde te zijn, maar kan je bijvoorbeeld ook ervaren als je je baan of gezondheid verliest. Een verlies kan heel concreet en direct zijn, zoals het overlijden en daarmee kwijtraken van een persoon. Maar ook bij het einde van een (liefdes)relatie, zoals een echtscheiding of het einde van een vriendschap kun je een gevoel van verlies ervaren. Een verlies kan ook symbolisch zijn, zoals het verlies van idealen of een maatschappelijke verandering waardoor jouw wereldbeeld verandert, zoals bij een pandemie. Er heeft een ingrijpende verandering in je leven plaatsgevonden, waarbij rouw een volkomen normale reactie is. In een rouwperiode vindt er een aanpassing plaats aan de nieuwe situatie, zodat je geleidelijk je normale leven weer kan oppakken.

Begeleiding

Het kan zijn dat je vastloopt in je rouwproces en moeite hebt met het oppakken van je leven. Dat kan gepaard gaan met slaap -en concentratieproblemen, slechte eetlust en geen zin hebben in dingen waarin je voorheen wel plezier in had. Als je dit herkent dan kan ik je begeleiden om de stappen in jouw rouwproces stap voor stap door te nemen in het tempo dat jij nodig hebt. Zo wordt er aandacht gegeven aan jouw mogelijke gevoelens van verdriet, angst, somberheid maar ook boosheid en schuld.

Grip op je leven

De stappen waarin ik je zal begeleiden zijn:
• Het aanvaarden van de realiteit van het verlies
• Het doorleven van de pijn en het verdriet
• Het aanpassen aan een nieuw leven waarin jouw verlies niet meer aanwezig is
• Jouw verlies emotioneel een plaats te geven en het oppakken van de draad van je leven.

Als je weer in staat bent jouw eigen leven op te pakken en hier een nieuwe invulling aan te geven kan een periode van rouw klaar zijn. Dit betekent absoluut niet dat er geen gevoelens van verdriet (mogen) zijn of dat je niet meer denkt aan het verlies dat je hebt geleden. Het verlies heeft echter een plek gekregen waardoor jij er niet meer in het dagelijks leven door belemmerd wordt.

    ‘Geef je verlies een plek’

    Kennismaken?

    Wil je eerst eens kennismaken in een vrijblijvend gesprek?

    Dat is mogelijk, je kunt je aanmelden hiervoor door middel van het invullen van dit formulier.

    Het gesprek is gratis en duurt circa een half uur.