Trauma | PTSS

Bij trauma en heftige stress zorgt ons onbewuste voor een al dan niet tijdelijke oplossing om verder te kunnen met ons leven. Als je een heftige gebeurtenis hebt meegemaakt kan dit veel impact hebben op je leven. Het denken aan de gebeurtenis is vaak zo pijnlijk, dat het uit de weg wordt gegaan. Je kunt hierbij denken aan nare ervaringen zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Doordat het verwerkt moet worden, blijven de herinneringen, flashbacks, nachtmerries en spanning zich aan je opdringen. Het kan ook zijn dat je juist minder gaat voelen. Misschien omdat je alles het liefst wil vergeten, of bang bent voor de herinneringen.

Grip op je leven

Wat gebeurt er met je na een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis? Je kunt de gebeurtenis verwerken of je kunt vastlopen in deze verwerking. Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. Je realiseert je wellicht niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. EMDR is dan een eerste-keus behandeling om je van deze klachten af te helpen. Eventueel gecombineerd met integratieve psychotherapie.

Waar kan ik je mee helpen?

Na het meemaken van een ingrijpende ervaring kan je last krijgen van verschillende psychische klachten, zoals hyperactivering – dwangmatige herbeleving – verdringing – dissociatie – nachtmerries – piekeren – spanning – angst en paniek – depressieve gevoelens – vervlakking – lusteloosheid. Ik begeleid om deze nare gevoelens aan te pakken, te veranderen en te doen wat nodig is zodat jij je weer gaat voelen zoals je je wilt voelen en weer grip krijgt over je eigen leven.

‘Verwerken van de gebeurtenis, geeft je vrijheid

Kennismaken?

Wil je eerst eens kennismaken in een vrijblijvend gesprek?

Dat is mogelijk, je kunt je aanmelden hiervoor door middel van het invullen van dit formulier.

Het gesprek is gratis en duurt circa een half uur.